landing_bg

PROMISE TRACKER

ที่ผ่านมารักษา
สัญญาได้แค่ไหน?

ประชาชนทั้งหลาย.. มาติดตามและทวงถามสัญญาที่พรรค และนักการเมืองให้ไว้ตอนหาเสียงกัน!

อัปเดตล่าสุด 12 เม.ย. 66

เส้นทางของคำสัญญา

ไม่พบความเคลื่อนไหว

หลังจากมีคำสัญญาเกิดขึ้น แล้วเมื่อค้นหาข้อมูลการดำเนินการ แล้วไม่พบความเคลื่อนไหวของการดำเนินของคำสัญญานั้นๆ

ถูกเสนอต่อสภา

การยื่นเรื่องเข้าพิจารณาตราเป็นกฎหมายหรือให้มีผลต่อสภาแล้ว ซึ่งส่วนมากใช้กับฝ่ายค้านเพราะเนื่องจากบทบาทของฝ่ายค้านน้อยกว่ารัฐบาลและเรื่องที่เสนอ สามารถถูกปัดตกได้ง่าย ทำให้การดำเนินการตามสัญญาไม่ค่อยได้ไปต่อ ดังนั้นการพยายามผลักดันหรือยื่นเรื่องต่อสภาให้พิจารณาเป็นบทบาทของการขับเคลื่อนคำสัญญาให้ไปต่อ

ถูกระงับ

ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีพิเศษที่ทำให้คำสัญญานั้นถูกระงับไป ยังไม่ได้ทำต่อ หยุดไว้ก่อน เช่น ไม่มีงบ กรณีพรรคโดนยุบ

กำลังดำเนินการ

กำลังดำเนินการยังไม่สำเร็จ ถึงแม้จะเริ่มเป็นบางพื้นที่ แบ่งช่วงระยะ หรือทำสัญญาแต่เริ่มมีการดำเนินการ แล้ว จัดเป็นดำเนินการ อีกทั้งสัญญาที่ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่ให้สัญญา จัดเป็นกำลังดำเนินการเช่นกัน ไม่จัดเป็นสำเร็จ

สำเร็จ

ดำเนินการสำเร็จตามที่ให้สัญญาไว้

สำรวจคำสัญญา
ตามพรรค
ไม่พบความเคลื่อนไหว
ถูกเสนอต่อสภา
ถูกระงับ
กำลังดำเนินการ
สำเร็จ
ฝ่ายรัฐบาล 20 พรรค
ประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์
35 คำสัญญา
ชาติพัฒนา
ชาติพัฒนา
33 คำสัญญา
พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐ
24 คำสัญญา
ภูมิใจไทย
ภูมิใจไทย
16 คำสัญญา
รวมพลังประชาชาติไทย
รวมพลังประชาชาติไทย
15 คำสัญญา
ชาติไทยพัฒนา
ชาติไทยพัฒนา
14 คำสัญญา
ประชานิยม
ประชานิยม
14 คำสัญญา
ประชาภิวัฒน์
ประชาภิวัฒน์
13 คำสัญญา
พลังไทยรักไทย
พลังไทยรักไทย
12 คำสัญญา
พลังท้องถิ่นไท
พลังท้องถิ่นไท
12 คำสัญญา
เศรษฐกิจใหม่
เศรษฐกิจใหม่
9 คำสัญญา
ประชาธิปไตยใหม่
ประชาธิปไตยใหม่
9 คำสัญญา
ครูไทยเพื่อประชาชน
ครูไทยเพื่อประชาชน
8 คำสัญญา
พลเมืองไทย
พลเมืองไทย
6 คำสัญญา
ประชาชนปฏิรูป
ประชาชนปฏิรูป
5 คำสัญญา
ประชาธรรมไทย
ประชาธรรมไทย
5 คำสัญญา
พลังชาติไทย
พลังชาติไทย
5 คำสัญญา
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
5 คำสัญญา
ไทรักธรรม
ไทรักธรรม
4 คำสัญญา
พลังธรรมใหม่
พลังธรรมใหม่
3 คำสัญญา
ฝ่ายค้าน 7 พรรค
ก้าวไกล/อนาคตใหม่
ก้าวไกล/อนาคตใหม่
29 คำสัญญา
เพื่อไทย
เพื่อไทย
16 คำสัญญา
ประชาชาติ
ประชาชาติ
12 คำสัญญา
เพื่อชาติ
เพื่อชาติ
9 คำสัญญา
พลังปวงชนไทย
พลังปวงชนไทย
8 คำสัญญา
เสรีรวมไทย
เสรีรวมไทย
6 คำสัญญา
ไทยศรีวิไลย์
ไทยศรีวิไลย์
3 คำสัญญา

ทวงสัญญากับฝ่ายค้านได้ด้วยเหรอ?

proposed

บทบาทหลักของฝ่ายค้านในรัฐสภา คือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และแม้จะเป็นการยากที่จะผลักดันเสียงของประชาชนด้วยเสียงข้างน้อย แต่เราก็อยากลองชวนทุกคนทบทวนดูว่า พวกเขาพยายามเพื่อเราแค่ไหน ดังนั้น สำหรับพรรคฝ่ายค้าน หากดำเนินการมาถึงขั้นตอน "เสนอต่อสภา" ขึ้นไป หรือใช้กลไกของสภา เช่น การอภิปราย การตั้งกระทู้ถาม นั่นแสดงให้เห็นว่า ฝ่ายค้านได้พยายามผลักดันให้คำสัญญานั้นได้เป็นที่รับรู้ หรือเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่ที่พวกเขาทำได้

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง

ดูคำสัญญา