เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้

ช่วงเลือกตั้งทุกครั้งจะเห็นแต่ละพรรคการเมืองชูนโยบายหาเสียงของตัวเอง คำสัญญาว่าหากได้รับเลือกแล้วจะดำเนินการตามที่ตนได้หาเสียงไว้ ซึ่งก็ปฎิเสธไม่ได้ว่า คำสัญญาหรือนโยบายที่หาเสียง อาจเป็นส่วนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกพรรคเหล่านั้น แต่เมื่อเลือกพรรคต่างๆได้รับเลือกเข้าไปแล้ว สิ่งต่อไปที่ประชาชนต้องการรู้คือคำสัญญาที่ให้ไว้ ทำได้มากน้อยแค่ไหน หรือเป็นเพียงคำพูดออกมาเท่านั้น

เพื่อทำให้ทุกคนรับรู้ ร่วมติดตาม ให้พรรคการเมืองรักษาสัญญาที่ให้ไว้ และการดำเนินการของคำสัญญาต่างๆ (promise) หรือนโยบายเหล่านั้น ทางทีม WeVis จึงได้รวบรวมข้อมูลการทำตามคำสัญญา เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาหรือเลือกดูคำสัญญาต่างๆ พรรคการเมือง ในรูปแบบที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย

โดยเป็นคำสัญญาช่วงหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองปี 2562 (พรรคที่ได้ก่อตั้งเป็นรัฐบาลและเป็นฝ่ายค้าน) ระยะเวลาตั้งแต่ 10 กรกฏาคม 2562 ว่าคำสัญญาได้ถูกดำเนินการมากน้อยแค่ไหน รักษาคำสัญญาได้ไหมนโยบายการนำข้อมูลไปใช้ต่อ

WeVis มีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจ็กต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมุลเป็น Open Data ภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial License (CC-BY-NC) คือสามารถนำไปเผยแพร่และดัดแปลงได้ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ team [at] punchup.worldอาสาสมัครร่วมพัฒนา
สืบค้นและรวบรวมข้อมูล
ธนพล เตชไกรชนะ ,
สุรวิชญ์ กาหลง
บรรณาธิการ
ประสานงานและจัดการอื่นๆ

Punch Up และ WeVis ในโปรเจกต์ Promise Tracker สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ยังได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

Share
ที่มาของข้อมูล

ทางทีมผู้พัฒนา ได้ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์จากเว็บไซต์ข่าวที่เขียนหรือกล่าวถึงนโยบาย และบางคำสัญญาที่หาข้อมูลได้ จะสืบค้นข้อมูลต่อจากเอกสารทางราชการ เช่น ราชกิจจานุเษกษา มติคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ

พยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด โดยนำข้อมูลจากสำนักข่าวและเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ หรือทวิตเตอร์ ของพรรคการเมือง และข้อมูลรูปนโยบายบางพรรค แต่บางส่วนไม่มีข้อมูลปรากฎแล้ว

อ้างอิงข้อมูลจาก :