คัดกรองคำสัญญา

all

สำรวจคำสัญญา พรรคการเมือง

330 คำสัญญา

จากทุกพรรค ในทุกประเด็น

ไม่พบความเคลื่อนไหว

ไม่พบความเคลื่อนไหว (233)

70.6%
ถูกเสนอต่อสภา

ถูกเสนอต่อสภา (32)

9.7%
ถูกระงับ

ถูกระงับ (30)

9.1%
กำลังดำเนินการ

กำลังดำเนินการ (27)

8.2%
สำเร็จ

สำเร็จ (8)

2.4%

เรียงคำสัญญาตาม

equality

ประเด็นความเท่าเทียม/คุณภาพชีวิต

149 คำสัญญา

ไม่พบความเคลื่อนไหว

1 ตำบล 1 ทุน ทุนการศึกษาจบปริญญาตรีฟรี มีงานทำ

thumbnail-2
equality

คุณภาพชีวิต

พลังไทยรักไทย

ไม่พบความเคลื่อนไหว

30 บาทรักษาทุกโรคได้จริง

thumbnail-4
equality

คุณภาพชีวิต

พลังไทยรักไทย

ไม่พบความเคลื่อนไหว

30 รักษาทั่วไทย

thumbnail-5
equality

คุณภาพชีวิต

พลังปวงชนไทย

security

ประเด็นความมั่นคง/ปกป้องสถาบันกษัตริย์

26 คำสัญญา

ไม่พบความเคลื่อนไหว

ก้าวข้ามความขัดแย้ง เปลี่ยนแปลงปฏิรูปแผ่นดิน

thumbnail-21
security

ความมั่นคง

ชาติไทยพัฒนา

ถูกเสนอต่อสภา

แก้ปัญหาของชาติด้วยวิถีทางประชาธิปไตยที่ธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม

thumbnail-34
security

ความมั่นคง

ประชาชาติ

ถูกเสนอต่อสภา

แก้ปัญหาวิกฤติความขัดแย้งให้เกิดสมานฉันท์ปรองดองของคนในชาติ และปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

thumbnail-38
security

ความมั่นคง

ประชาชาติ

administration

ประเด็นบริหารจัดการ(ราชการ)

33 คำสัญญา

ถูกเสนอต่อสภา

กระจายรายได้ส่วนกลางต่อท้องถิ่น

thumbnail-11
administration

บริหารจัดการ

ก้าวไกล/อนาคตใหม่

ถูกเสนอต่อสภา

กระจายอำนาจอธิปไตยให้ชุมชนท้องถิ่น

thumbnail-12
administration

บริหารจัดการ

ประชาชาติ

ไม่พบความเคลื่อนไหว

แก้กฎหมายเพื่อชาวรถบรรทุก

thumbnail-28
administration

บริหารจัดการ

ประชาภิวัฒน์

culture

ประเด็นศาสนาและวัฒนธรรม

6 คำสัญญา

ไม่พบความเคลื่อนไหว

ตั้งกระทรวงศาสนา

thumbnail-95
culture

ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยใหม่

ถูกระงับ

น้อมนำคำสอน "พระพุทธเจ้า" มาปฏิบัติ

thumbnail-120
culture

ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาชนปฏิรูป

ไม่พบความเคลื่อนไหว

ยอยกพุทธศาสนาประจำชาติไทย

thumbnail-248
culture

ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาภิวัฒน์

economics

ประเด็นเศรษฐกิจ

96 คำสัญญา

ไม่พบความเคลื่อนไหว

1 จังหวัด 1 แหล่งท่องเที่ยว

thumbnail-1
economics

เศรษฐกิจ

พลังไทยรักไทย

ไม่พบความเคลื่อนไหว

1 ตำบล 1 ธนาคาร

thumbnail-3
economics

เศรษฐกิจ

พลังไทยรักไทย

ไม่พบความเคลื่อนไหว

Street food จัดระเบียบและหาสถานที่ทดแทนให้ร้านค้า

thumbnail-8
economics

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจใหม่

environmental

ประเด็นสิ่งแวดล้อม

20 คำสัญญา

ไม่พบความเคลื่อนไหว

การวางผังเมืองใหม่ให้กลายเป็น Green and Clean City

thumbnail-20
environmental

สิ่งแวดล้อม

เพื่อชาติ

ถูกเสนอต่อสภา

ขุดคลองไทย

thumbnail-47
environmental

สิ่งแวดล้อม

พลังชาติไทย

ไม่พบความเคลื่อนไหว

จัดตั้งโรงพยาบาลรักษาหนี้ ปลูกต้นไม้ใช้หนี้ หนีโลกร้อน

thumbnail-68
environmental

สิ่งแวดล้อม

ประชาธิปไตยใหม่

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง