PROMISE TRACKER

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองได้เข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจสอบอย่างไรบ้าง ?

section-01

อ่านต่อ

Q: ได้เข้าไปเป็นรัฐบาล
แล้วไม่ทำตาม
สัญญาผิดไหม?
ANSWER

แม้ไม่มีกฎหมายระบุไว้เป็นความผิดที่ชัดเจน แต่ผิด! ที่ทำลายความไว้ใจของประชาชน

Q: แล้วมีวิธีการอะไร
ที่สามารถตรวจสอบ
หรือเอาผิดได้ไหม?
ANSWER

“การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ” เป็นกลไกสำคัญของการถ่วงดุล ที่รัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) ควรใช้ในการตรวจสอบ การทำงานของรัฐบาล (ฝ่ายบริหาร)

*หมายเหตุ
  • การเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจทำได้ปีละ 1 ครั้ง
  • ระหว่างอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาไม่ได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติ หรือลงมติไม่ไว้วางใจไม่สำเร็จ
  • หากต้องการดูข้อมูลญัตติ : They Work For Us
prayut

ขั้นตอนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

censure-motion-step-1

ขั้นแรก ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสภา (100 คน) ขอใช้สิทธิ เข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือรายคณะ

censure-motion-step-2

ต่อไป อภิปรายตามชั่วโมงที่กำหนด และจะลงมติในวันถัดจากอภิปรายครบ

censure-motion-step-3

สุดท้าย ต้องใช้เสียง ส.ส. จำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภา ( 251 คน) ความเป็นรัฐมนตรีถึงจะสิ้นสุดลง

ยังจำคำสัญญาเหล่านี้ได้ไหม

long-promises
section-03

แล้วประชาชนทำอะไรได้บ้าง?

สิ่งที่ประชาชนทุกคนทำได้ คือการ “ติดตามและตรวจสอบ” การทำงานของนัก/พรรคการเมือง ทั้งที่เราเลือกและไม่ได้เลือกพวกเขาเข้าสภา อย่าปล่อยให้การผิดสัญญาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ อีกพลังประชาชนที่สำคัญคือวันที่เราเข้าไป “เลือกตั้ง” ในคูหา เมื่อเรารู้แล้วว่าใครไม่รักษาคำพูด อย่าปล่อยให้คนผิดสัญญาเข้าสภาในครั้งต่อไป!

Share
explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?