promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ถูกเสนอต่อสภา

ตัดงบซื้ออาวุธที่ไม่จำเป็น

thumbnail-101
security

ความมั่นคง

เพื่อไทย

รายละเอียด

พรรคเพื่อไทยได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบกลาโหม ให้นำไปซื้อวัคซีน และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภาวะราคาผลผลิตตกต่ำ

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-101

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

18 สิงหาคม 2564

พรรคเพื่อไทยอภิปรายตัดงบกลาโหม

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง