promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

กำลังดำเนินการ

ทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษ

thumbnail-108
economics

เศรษฐกิจ

ภูมิใจไทย

รายละเอียด

ที่ผ่านมา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมาตรการรองรับในการเป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอยู่แล้ว เพื่อจูงใจผู้ประกอบการกิจการและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้แก่ประชาชน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ครม.ได้เห็นชอบขยายเวลามาตรการนี้ ออกไปอีก 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-108

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

9 กุมภาพันธ์ 2564

ครม.ได้เห็นชอบขยายเวลามาตรการนี้

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง