promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

กำลังดำเนินการ

นำระบบ profit sharing มาใช้กับพืชเศรษฐกิจ ข้าว ยาง และมันสำปะหลัง

thumbnail-125
economics

เศรษฐกิจ

ภูมิใจไทย

รายละเอียด

ภูมิใจไทยนโยบายนำระบบ profit sharing มาใช้กับพืชเศรษฐกิจ คือทางออกเพื่อแก้ปัญหาทางภาคเกษตร โดยที่ผ่านมามีการจัดเสวนาแนวคิดเรื่องแบ่งปัน (profit sharing) เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวและเริ่มจับมือระหว่างนายทรงศักดิ์ ทองศรี กับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ในการวางจำหน่ายสินค้า OTOP และมีแนวคิดจะบริหารจัดการให้ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ OTOP ดำเนินธุรกิจในลักษณะการตลาดรูปแบบค้าขายปลีกสมัยใหม่ โดยระบบProfit Sharing วางระบบการตลาดอย่างเป็นธรรม

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-125

ไทม์ไลน์

28 พฤศจิกายน 2561

งานเสวนากำไรแบ่งปัน profit sharing

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

21 สิงหาคม 2563

นายทรงศักดิ์ ทองศรี หารือกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ วางขาย OTOP (แนวคิด profit sharing)

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง