promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ไม่พบความเคลื่อนไหว

เบี้ยผู้สูงอายุ (คนชรา) 5,000 บาทต่อเดือน

thumbnail-135
equality

คุณภาพชีวิต

ประชาภิวัฒน์

รายละเอียด

เป็นนโยบายพรรคที่กล่าวว่า ถึงเวลาที่ต้องดูแลคนแก่ของประเทศให้มีรอยยิ้มและความสุขเรา โดย "เบี้ยยังชีพผู้สูงวัย 5,000 บาท" ต่อเดือนจะเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของคนแก่ให้ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นระบบขั้นบันได โดยผู้มีอายุ 60 ปี ถึง 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนชรา 600 บาทต่อเดือน อายุ 70 ปี ถึง 79 ปี ได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือน อายุ 80 ปี ถึง 89 ปี ได้รับ 800 บาทต่อเดือน อายุ 90ปีขึ้นไป 1,000 บาทต่อเดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในปีงบประมาณ 2565 วงเงิน 8,382.2 ล้านบาท สำหรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 10,946,646 คน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-135

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

5 สิงหาคม 2565

นายกรัฐมนตรีกล่าวเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง