promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

สำเร็จ

ประกันรายได้ข้าวหอมมะลิ ราคาไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อตัน

thumbnail-143
economics

เศรษฐกิจ

ประชาธิปัตย์

รายละเอียด

เป็นนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ในการประกันรายได้ข้าวหอมมะลิ ราคาไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อตัน ซึ่งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เสนอเรื่องโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่ 1 รัฐบาลได้เห็นชอบในหลักการ โดยโครงการนี้จะเป็นการจ่ายส่วนต่าง โดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกร รอบล่าสุดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ครม.อนุมติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 25 และจ่ายเงินมา งวดที่ 25จากงวด 33 งวดแล้ว

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-143

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

23 สิงหาคม 2562

กระทรวงพาณิชย์เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1

30 สิงหาคม 2562

ครม.เห็นชอบในหลักการของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1

21 สิงหาคม 2563

กระทรวงพาณิชย์เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1

6 พฤศจิกายน 2563

ครม.อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1

21 สิงหาคม 2564

กระทรวงพาณิชย์เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1

27 ตุลาคม 2564

ครม.อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1

1 เมษายน 2565

ครม.อนุมติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคา 2564/65 รอบที่ 1

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง