promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

สำเร็จ

กัญชาไทย ปลูกได้เสรี และนำไปใช้ทางการแพทย์

thumbnail-15
economics

เศรษฐกิจ

ภูมิใจไทย

รายละเอียด

โดยกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่จะให้มีการปลูกกัญชาครอบครัวละ 6 ต้นเพื่อไว้ใช้รักษาโรค เสริมได้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ได้ปลดล็อกพืชกัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติด และยกเลิกความผิดฐานผลิต นำเข้าหรือส่งออก มว้ในครอบครอง จำหน่ายมีไว้ครอบครองเพื่อเสพ หรือเสพพืชกัญชา โดยให้ผู้อายุ 20 ปีขึ้นไปสามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ จำหน่ายได้ แต่ห้ามสูบในที่สาธารณะ ห้ามใช้หรือจำหน่ายกับสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-15

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

14 กันยายน 2564

ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเฉพาะกัญชา

8 พฤศจิกายน 2564

พรบ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง