promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

กำลังดำเนินการ

ปรับปรุงนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคให้ดีขึ้น และให้ทุกคนมีหมอประจำตัวผ่าน app

thumbnail-156
equality

คุณภาพชีวิต

เพื่อไทย

รายละเอียด

ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นได้ประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน ในชื่อ โครงการ “30 บาท รักษาทุกโรค” ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 พรรคเพื่อไทยจึงชูนโยบายการปรับปรุงนโยบายนี้อีกครั้ง สิ่งที่ปรับปรุง คือ ดูแลป้องกันให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น มีสวนสาธารณะมีที่ออกกำลังกาย ให้ความรู้เรื่องกิน เพื่อให้สุขภาพดีและลดการรักษาภายหลัง อีกทั้งกระจายหน่วยพยาบาลลงไป ทุกคนเข้าถึงสิทธิรวดเร็ว ลงทะเบียนได้หลายพยาบาล ใช้แอปพลิเคชันในการตรวจชีพจรวัดความดันและส่งไปที่ส่วนกลาง (บุคลากรอาจจะไม่ต้องไปลงเอง) แต่ให้คนในหมู่บ้านหรืออสม.ลงไปเยี่ยมและเอาเทคโนโลยีไปใช้ถ่ายข้อมูลเข้ามาคลังข้อมูลกลางในโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเช็คความต่อเนื่องและประวัติย้อนหลังได้ ซึ่งปัจจุบันนโยบาย 30 บาท สมัยพรรคไทยรักไทย กลายเป็น 30 บาทรักษาทุกที่ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ โดยเน้นใน 4 บริการ ได้แก่ 1. ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัว ในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ หรือ 30 บาทรักษาทุกที่ 2. ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว 3. โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ 4. ย้ายหน่วยบริการ ได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-156

ไทม์ไลน์

1 เมษายน 2554

นำร่องโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

19 พฤศจิกายน 2545

ประกาศใช้พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

5 ตุลาคม 2563

สปสช.ได้เห็นชอบให้มีการ “ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “บัตรทอง”

1 มกราคม 2565

จะขยายบริการครอบคลุมทุกพื้นที่

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง