promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ถูกระงับ

เปลี่ยนงบกองทัพ ไปซื้อรถไถนาประจำหมู่บ้าน เพื่อเกษตรกร

thumbnail-167
security

ความมั่นคง

ประชานิยม

รายละเอียด

เปลี่ยนงบกองทัพ ไปซื้อรถไถนาประจำหมู่บ้าน เพื่อเกษตรกร ซึ่งไม่พบความเคลื่อนไหว และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กกต. ประกาศให้พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง เนื่องจากพล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชานิยม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกพรรคประชานิยม พ.ศ. 2561 ตามข้อ 122 ของข้อบังคับพรรคประชานิยม พ.ศ. 2561 และเมื่อ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศกกต. ให้พรรคประชานิยม "สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง" ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และภายใน 60 วันต้องหาสังกัดพรรคใหม่ พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ "ย้ายไปพรรคพลังประชารัฐ" และมีการเปิดตัวในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จากการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองทำให้การดำเนินการนโยบายถูกระงับ

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-167

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

30 มิถุนายน 2563

ประกาศกกต. พรรคประชานิยมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง