promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ถูกเสนอต่อสภา

พัฒนาสถาบันฝึกอาชีวะ 900 โรงทั่วประเทศ

thumbnail-192
equality

คุณภาพชีวิต

ก้าวไกล/อนาคตใหม่

รายละเอียด

เป็นนโยบายสานต่อพรรคอนาคตใหม่ปฏิวัติการศึกษา ที่กล่าวว่าเด็กอาชีวะต้องใช้อุปกรณ์เพื่อฝึกพัฒนาฝีมือ แต่เครื่องมือที่ได้ใช้เป็นของเก่าและไม่ทันสมัย และหลายครั้งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับบริจาค หรือมีอายุมานานแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ทักษะเท่าทันปัจจุบัน ต้องยกระดับและพัฒนาสถาบันฝึกอาชีวะจำนวน 900 โรงทั่วประเทศไทย เพราะเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กกต.มีมติ 5 ต่อ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลรธน.สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีให้พรรคกู้ยืมเงิน ซึ่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศาลรธน.นัดอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ 2563 คำสั่งศาลรธน.มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากถูกยุบส.ส. คนอื่นๆ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล พบข้อมูลการที่รศ. สุรวาท ทองบุ ส.ส. ก้าวไกลและคณะเสนอ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... และร่างพรรคการเมืองอื่นอีกหลายฉบับ ที่ถูกยื่นในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็น แต่ไม่ได้ถูกนำไปสู่ขั้นตอนประชุมร่วมกันของรัฐสภา และพรรคก้าวไกล มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะไม่รับร่างพ.ร.บการศึกษาของพรรครัฐบาล เพราะเห็นว่ามีความล้าหลังและไม่พบเรื่องการให้ความสำคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-192

ไทม์ไลน์

14 มีนาคม 2563

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

3 กันยายน 2564 - 3 พฤศจิกายน 2564

รับฟังความคิดเห็นต่องร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการศึกษา

17 กันยายน 2564

ประชุมรัฐสภาพิจารณาเรื่องด่วน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีเสนอ (รับหลักการ)

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง