promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ถูกเสนอต่อสภา

เพิ่มเบี้ยคนชราเป็นเดือนละ 1,800 บาท

thumbnail-204
equality

คุณภาพชีวิต

ก้าวไกล/อนาคตใหม่

รายละเอียด

นโยบายสานต่อพรรคอนาคตใหม่ที่ต้องการดูแลประชาชนทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนจนหรือคนรวย โดยการจัดทำรัฐสวัสดิการที่ถ้วนหน้าและครบวงจร โดยมีแนวทางต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มวันลาคลอดเป็น 180 วัน เพิ่มเบี้ยคนชราเป็นสามเท่า คือ 1,800 บาท และ เพิ่มงบรายหัวบัตรทองเป็น 4,000 บาท เป็นต้น เคยยื่นร่างพระราชบัญญัติบำนาญพื้นฐานถ้วนหน้า แต่นายกรัฐมนตรีได้ปัดตกไป

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-204

ไทม์ไลน์

14 มีนาคม 2563

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

5 สิงหาคม 2563

น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.พรรคก้าวไกล และคณะ แถลงข่าวว่าพรรคก้าวไกล ขอร่วมผลักดันร่าง พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ

21 พฤษภาคม 2564

ประยุทธ์ปัดตกร่างกฎหมายถ่วงความก้าวหน้าและคุณภาพชีวิตประชาชน

4 กุมภาพันธ์ 2565

สู้เต็มที่ก่อนสภาล่ม! ประชาชนยังรอ ‘บำนาญ 3,000 บาทถ้วนหน้า’

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง