promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ถูกเสนอต่อสภา

มีเงินเดือนสนับสนุนเลี้ยงดูบุตร อายุ 0-6 ขวบ เดือนละ 1,200.-

thumbnail-225
equality

คุณภาพชีวิต

ก้าวไกล/อนาคตใหม่

รายละเอียด

เป็นนโยบายที่สานต่อพรรคอนาคตใหม่ เกี่ยวกับไทยเท่าเทียม โดยจะสร้างชีวิตใหม่ให้กับประชาชนทุกคน ชีวิตที่มีความเสมอภาค และมีความเป็นคนเท่าเทียมกัน มีรัฐสวัสดิการที่ถ้วนหน้าและครบวงจร เมื่อมีลูกเกิดมาอายุ 0-6 ขวบ จะต้องมีเงินเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 1,200 บาทต่อเดือน เพราะเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กกต.มีมติ 5 ต่อ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลรธน.สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีให้พรรคกู้ยืมเงิน ซึ่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศาลรธน.นัดอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ 2563 คำสั่งศาลรธน.มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากถูกยุบส.ส. คนอื่นๆ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล พบว่าครม. มีมติวันที่ 22 มีนาคม 2559 ให้เพิ่มวงเงินอุดหนุน 600 บาทต่อคนต่อเดือน (ตั้งแต่ 0 -3 ปี) และครม.มีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก 0 - 6 ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และพรรคก้าวไกลได้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายปี 2566 ถึงประเด็นการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่ไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน โดยเฉพาะนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ และร่วมชูป้ายหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐ

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-225

ไทม์ไลน์

14 มีนาคม 2563

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

31 พฤษภาคม 2565

พรรคก้าวไกลทวงนโยบายช่วงหาเสียง

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง