promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ไม่พบความเคลื่อนไหว

ยกเลิกสวนป่า เปลี่ยนสปก. เป็นโฉนด เพิ่มมูลค่าให้ประชาชน

thumbnail-244
equality

คุณภาพชีวิต

ครูไทยเพื่อประชาชน

รายละเอียด

ปัจจุบัน ปี 2564 เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินประเทศไทยยังคงแบ่งตามเดิม คือ น.ส. 2 , น.ส. 3 , น.ส. 3 ก. , น.ส. 3 ข. ,โฉนดที่ดิน ซึ่งไม่พบความเคลื่อนไหวการยกเลิกสวนป่า เปลี่ยนสปก. เป็นโฉนด เพิ่มมูลค่าให้ประชาชน

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-244

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง