promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ไม่พบความเคลื่อนไหว

ระงับข้อพิพาทที่ดิน ขีดเส้นป่าใหม่ นำป่าเสื่อมโทรมมาให้ชาวบ้านทำกิน

thumbnail-256
economics

เศรษฐกิจ

ก้าวไกล/อนาคตใหม่

รายละเอียด

เป็นนโยบายเกษตรก้าวหน้า มองว่ายังมีอุปสรรคที่ทำให้การเกษตรไทยก้าวหน้าไปไม่ได้ คือ เรื่องของที่ดิน โดยเกือบ 10% ของประชากร ชาวนา 6,000,000 คนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง พรรคขอเสนอระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนที่ต้องการที่ดินทำกิน แก้กฎหมายป่าไม้ซ้ำซ้อน จัดพื้นที่ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ และออกเอกสารสิทธิกับพื้นที่หมดสภาพป่า พบเพียงข้อมูลมานพ คีรีภูวดล ส.ส. พรรคก้าวไกล ได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจ. ลำพูน แพร่ น่าน และได้รับหนังสือแสดงความกังวลใจในการที่รับผลักดันการออกกฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ปี 2562 (ออกมาในยุคของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) และเสนอให้ผู้มีอำนาจชะลอและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-256

ไทม์ไลน์

14 มีนาคม 2563

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง