promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

สำเร็จ

แก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรค sharing economy (ทำ Grab ให้ถูกกฎหมาย)

thumbnail-26
economics

เศรษฐกิจ

ภูมิใจไทย

รายละเอียด

พรรคภูมิใจไทยได้เข้าหารือกับกลุ่มผู้ขับ Grab แท็กซี่ กล่าวว่านโยบายพรรคส่งเสริมทุกอาชีพ ไม่เฉพาะ Grab หากเป็นความสุจริต และเมื่อมีทรัพย์สินก็ควรสร้างรายได้ได้ พร้อมเป็นช่องทางเลือกให้ประชาชน ซึ่งครม.พิจารณาและได้ออกเป็นกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-26

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

25 พฤษภาคม 2564

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ

23 มิถุนายน 2564

ประกาศกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง