promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

กำลังดำเนินการ

เรียนฟรีออนไลน์ถึงระดับอุดมศึกษาตลอดชีวิต

thumbnail-263
equality

คุณภาพชีวิต

ภูมิใจไทย

รายละเอียด

นโยบายนี้มุ่งที่จะสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา ด้วยการสร้างระบบการศึกษารูปแบบออนไลน์ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนฟรี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา สายวิชาชีพ ปวช.ปวส. ถึง อุดมศึกษา โดยเมื่อ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … ของพรรคได้รับการบรรจุในวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ นายภราดรฯ กลับขอถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากระเบียบวาระพิจารณา จึงทำให้ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ต่อแต่อย่างใด

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-263

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

2 มีนาคม 2563

โฆษกภูมิใจไทย เตรียมดันทำงานที่บ้าน-เรียนออนไลน์ เป็นวาระแห่งชาติ - brighttv

22 มีนาคม 2563

ภูมิใจไทยเชื่อเรียนออนไลน์ -Work @home ช่วยแก้วิกฤตโควิด-19 - thejournalistclub

29 พฤศจิกายน 2564

โฆษก ภท.เผย พ.ร.บ.เรียนออนไลน์ เข้าสภาสัปดาห์นี้ ฟุ้งหลักคิดของพรรคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา - มติชน

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง