promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ถูกเสนอต่อสภา

ลดจำนวนนายพล เหลือ 1/4

thumbnail-272
security

ความมั่นคง

ก้าวไกล/อนาคตใหม่

รายละเอียด

เป็นหนึ่งในแนวทางของการสานต่อนโยบายของพรรคอนาคตใหม่เพื่อปฏิรูปกองทัพ ทางพรรคมุ่งหวังว่าการลดอัตรานายพลลงเหลือ 1 ใน 4 จะทำให้มีงบประมาณเหลือเพื่อไปสร้างรัฐสวัสดิการเพื่อประชาชน และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กกต.มีมติ 5 ต่อ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลรธน.สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีให้พรรคกู้ยืมเงิน ซึ่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศาลรธน.นัดอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ 2563 คำสั่งศาลรธน.มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากถูกยุบส.ส. คนอื่นๆ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล และนายพิจารณ์ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล อภิปรายเรื่องงบกลาโหมในสภา ที่ไม่คุ้มค่า ไม่ตอบโจทย์ และไม่โปร่งใส โดยแสดงให้เห็นว่า ปัญหาส่วนหนึ่งคือกำลังพลและจำนวนพลทหารของกองทัพมีมากจนเกินไป

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-272

ไทม์ไลน์

14 มีนาคม 2563

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

2 มิถุนายน 2565

พรรคก้าวไกลอภิปรายงบหลาโหมปี 2566

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง