promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ถูกเสนอต่อสภา

แก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้

thumbnail-33
equality

คุณภาพชีวิต

ชาติไทยพัฒนา

รายละเอียด

แก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ของพรรคชาติไทยพัฒนา คณรัฐมนตรีได้เสนอร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต และเนื้อหาไม่เหมือน #สมรสเท่าเทียม ผ่านขั้นรับหลักการสภา คะแนนเสียงเห็นด้วย 229 เสียง ไม่เห็นด้วย 167 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ซึ่งพรรคชาติไทยพัฒนามีตำแน่งในคณะรัฐมนตรี

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-33

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง