promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ถูกเสนอต่อสภา

แก้ปัญหาของชาติด้วยวิถีทางประชาธิปไตยที่ธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม

thumbnail-34
security

ความมั่นคง

ประชาชาติ

รายละเอียด

ถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยจะสามารถแก้ไขทุกปัญหาของประเทศ ได้ เพราะผู้แทนจากการเลือกตั้งจะเข้าใจสภาพปัญหาและเข้าใจประชาชน ที่สำคัญต้องร่วมกันทำให้ผู้ที่ไม่สนับสนุนประชาธิปไตยออกจากระบบการเมืองไทย พรรคประชาชาติกล่าวว่าได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้งคือ ต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเผด็จการ ซึ่งแม้จะไม่เห็นชัดเป็นรูปธรรม แต่พรรคได้รับฉันทานุมัติจากพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยทั้งในและนอกรัฐสภา

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-34

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง