promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

กำลังดำเนินการ

ออกเอกสารสิทธิในที่ดินกรรมสิทธิ์ พิสูจน์สิทธิ์ที่ดินกรณีโต้แย้งระหว่างรัฐกับราษฎร

thumbnail-353
equality

คุณภาพชีวิต

พลังประชารัฐ

รายละเอียด

นโยบายนี้ต้องการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินของนักการเมืองที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือที่ดินทับซ้อน ทั้งที่ดิน ส.ป.ก. ที่ดินรัฐ และเอกชน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเข้ายึดคืน และดำเนินการจัดสรรแปลงในที่ดิน ส.ป.ก.ให้เกษตรกร ที่ผ่านมารัฐบาลมีการแต่งตั้งกรรมการและอนุมัติงบประมาณ สำหรับการดำเนินการพิสูจน์สิทธิ และมีการรายงานความคืบหน้าในการประชุมครม.อยู่เป็นระยะ

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-353

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

29 มีนาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2564

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง