promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ถูกเสนอต่อสภา

อุดหนุนเงินเยาวชนอายุ 18-22 ปี เดือนละ 2,000 บาท

thumbnail-356
equality

คุณภาพชีวิต

ก้าวไกล/อนาคตใหม่

รายละเอียด

เป็นการสานต่อนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ ในการไทยเท่าเทียม โดยจะสร้างชีวิตใหม่ให้กับประชาชนทุกคน ชีวิตที่มีความเสมอภาค และมีความเป็นคนเท่าเทียมกัน มีรัฐสวัสดิการที่ถ้วนหน้าและครบวงจร ที่จะมีเงินสนับสนุนเยาวชน อายุ 18-22 ปี จำนวน 2,000 บาทต่อเดือน และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กกต.มีมติ 5 ต่อ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลรธน.สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีให้พรรคกู้ยืมเงิน ซึ่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศาลรธน.นัดอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ 2563 คำสั่งศาลรธน.มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากถูกยุบส.ส. คนอื่นๆ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เสนอรัฐบาล เกี่ยวกับการเยียวยานักศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และเสนอให้ดำเนินนโยบายอุดหนุนเงินเยาวชนอายุ 18-22 ปี เดือนละ 2,000 บาท (ตามที่นโยบายอดีตพรรคอนาคตใหม่เคยเสนอ)

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-356

ไทม์ไลน์

14 มีนาคม 2563

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

1 เมษายน 2563

นายนายรังสิมันต์ โรม ส.ส. พรรคก้าวไกลเสนอรัฐบาลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเยาวชน

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง