promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

สำเร็จ

โครงการบ้านล้านหลังประชารัฐ

thumbnail-54
equality

คุณภาพชีวิต

พลังประชารัฐ

รายละเอียด

โครงการบ้านล้านหลังประชารัฐ เป็นการสานต่อนโยบายเดิมก่อนรับตำแหน่งเป็นรัฐบาล ให้ประชาชนได้มีบ้านเป็นของตัวเอง โดยโครงการนี้ให้สถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) , ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนโครงการที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อย มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ และไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ที่อยุ่อาศัยเป็นของตัวเอง ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท ในระยะแรก ส่วนระยะที่ 2 ปรับเพิ่มกรอบวงเงินอีก 20,000 ล้านบาท และปรับปรุงเงื่อนไข

หมายเหตุ : โครงการต่อยอดจากรัฐบาลคสช.

เป็นนโยบายหรือโครงการที่มีการดำเนินการมาอยู่แล้วตั้งแต่สมัย รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แล้วพรรค การเมือง/รัฐบาลนำมาสานต่อทำต่อเนื่องมา ไม่ได้เริ่มทำ เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-54

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

16 มิถุนายน 2563

ครม.มีมติเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข “โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)”

7 กันยายน 2564

ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง