promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

กำลังดำเนินการ

งานผู้สูงอายุ 1,000,000 ตำแหน่ง

thumbnail-55
equality

คุณภาพชีวิต

พลังประชารัฐ

รายละเอียด

นโยบายนี้เป็นการส่งเสริมแรงงานผู้สูงอายุให้มีงานทำ เพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยนโยบายนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านมาตรการหรือโครงการต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะฝีมือ การออกประกาศขอความร่วมมือผู้ประกอบการภาคเอกชนสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น ทำให้ที่ผ่านมามีอัตราทั้งการจ้างงาน และการฝึกทักษะการทำงานของผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งกรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญของการจ้างงานผู้สูงอายุแล้ว 900 แห่ง ทำให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ 649 คน

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-55

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

9 เมษายน 2564

กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการจ้างงานผู้สูงอายุ

18 สิงหาคม 2564

โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ - สำนักงานจัดหางานจ.ตาก

8 มิถุนายน 2565

ก.แรงงาน ขยายการจ้างงานผู้สูงอายุ ได้งานแล้วกว่า 600 คน สร้างรายได้กว่า 2 แสนบาทจ้างงาน - หางานได้ที่ “ไทยมีงานทำ”

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง