promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ถูกเสนอต่อสภา

LGBT สิทธิต้องเท่าเทียม

thumbnail-6
equality

คุณภาพชีวิต

ประชาภิวัฒน์

รายละเอียด

เป็นนโยบายมุ่งเน้นสิทธิเท่าเทียมของ LGBT โดยมีร่างกฎหมายเกี่ยวกับ LGBT ที่ถูกเสนอโดยครม. ด้วย ซึ่งนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ สังกัดพรรคประชาภิวัฒน์ เป็นหนึ่งในครม. ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เรื่อง LGBT ถูกเสนอเป็นร่างกฎหมายเข้าสภาจะมีร่างกฎหมายทั้งหมด 4 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่....) พ.ศ.... (พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม) เสนอโดย ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลกับคณะ 2. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ.. ที่เสนอโดยครม. 3. ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ.... ถูกเสนอโดย อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์และคณะ 4. ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ.... ถูกเสนอโดยครม. ทั้ง 4 ฉบับ ผ่านการพิจารณาในวาระแรกแล้ว ซึ่งผ่านการลงมติรับหลักการด้วยเสียงข้างมาก อีกทั้ง กมธ. ได้พิจารณาแล้ว แต่ยังคงอยู่ที่วาระ 2 อย่างไรก็ตามมีการยุบสภาเป็นที่เรียบร้อย ต้องรอดูจะมีการหยิบยกร่างกฎหมายขึ้นพิจารณาในสภาใหม่หรือไม่ ต่อไป

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-6

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

25 กรกฎาคม 2562

แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง