promise-logo

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

ไม่พบความเคลื่อนไหว

โฉนดใบเดียวทั้งแผ่นดิน

thumbnail-77
administration

บริหารจัดการ

เพื่อชาติ

รายละเอียด

ยกเลิกเอกสารสิทธิ์ทุกประเภท อาทิ สปก. นส.2 นส.3 และอื่นๆ ให้เหลือเพียงโฉนดเท่านั้น เพราะแสดงถึงความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากพรรคเพื่อชาติชูนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ เรียกอย่างเดียวคือโฉนดเดียว แล้วโฉนดนี้สามารถกู้เงินธนาคารได้ แต่ปัจจุบันเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินประเทศไทยยังคงแบ่งตามเดิม คือ น.ส. 2 , น.ส. 3 , น.ส. 3 ก. , น.ส. 3 ข. ,โฉนดที่ดิน ซึ่งไม่พบข้อมูลในการผลักดัน แต่พบข้อมูลในการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งปี2566ที่กำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ : โครงการต่อยอดจากรัฐบาลคสช.

เป็นนโยบายหรือโครงการที่มีการดำเนินการมาอยู่แล้วตั้งแต่สมัย รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แล้วพรรค การเมือง/รัฐบาลนำมาสานต่อทำต่อเนื่องมา ไม่ได้เริ่มทำ เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลิงก์ / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

image-77

ไทม์ไลน์

มกราคม 2562 - มีนาคม 2562

หาเสียงประกาศนโยบาย

10 กรกฎาคม 2562

แต่งตั้งรัฐบาล

18 ธันวาคม 2565

“เพื่อชาติ”ประกาศยุบเอกสารสิทธิเปลี่ยนเป็นโฉนดสร้างความเท่าเทียม

explore

PROMISE TRACKER

สำรวจคำสัญญาของพรรคการเมืองที่ผ่านมารักษาคำสัญญาได้แค่ไหน ?

article

วิธีตรวจสอบคำสัญญา

หากนัก/พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปเป็น รัฐบาล แล้วไม่ทำตามสัญญา มีกระบวนการตรวจ สอบอย่างไรบ้าง